1 year ago

Tính năng PTT của di động và bộ đàm có lợi ích thế nào?

 

Push-To-Talk (PTT) là read more...1 year ago

Nâng cao chỉ tiêu doanh thu khi sử dụng bộ đàm

Gọn nhẹ, tiện dụng & rất bảo đảm đó là các cảm nhận lần đầu tiên khá dễ nhận ra read more...